Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ įstatai (2019-08-23, LR ŠMSM įsak. Nr. V-936) ĮSTATAI

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo nuostatai (2019-09-04, įsak. Nr. V1-6) NUOSTATAI

Viešosios įstaigos Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro ir viešosios įstaigos Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos reorganizavimo sąlygos. REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

Vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo vykdomų programų 2019-2020, 2020-2021 m. m. įgyvendinimo planas UP 2019-2021 MC

2020 -2024 strateginis planas

2020 m. veiklos planas