Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

Profesinės reabilitacijos tikslas – padėti asmenims atstatyti profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius ar įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbinius įgūdžius.

Profesinėje reabilitacijoje gali dalyvauti asmenys:

kurie registruoti Užimtumo tarnyboje;

kurių darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų;

ir kuriems iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų.

Daugiau informacijos:   https://uzt.lt/darbo-ieskantiems/profesine-reabilitacija/

Profesinės reabilitacijos etapai:

Profesinę reabilitaciją sudaro paslaugų kompleksas – profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas ir profesinis mokymas, pagalba įsidarbinant bei palaikymas darbo vietoje. Atsižvelgiant į kiekvieno neįgalaus asmens situaciją, paslaugas teikia kvalifikuotų specialistų komanda. Profesinės reabilitacijos metu asmenys gali ne tik sustiprinti fizines jėgas, pasirengti psichologiškai, bet ir įgyti darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją.

Mokiniai gali mokytis aptarnavimo bei paslaugų sferai reikalingų profesijų, išmokti naudotis virtuvės ir kitokia įranga, išmokti aptarnauti lankytojus registratūroje, susipažinti su šiuolaikiška patalpų priežiūros technika bei priemonėmis. Pabaigus dirbti maitinimo, maisto produktų gaminimo įstaigose, parduotuvėse, viešbučiuose, kitose įmonėse.

Šiuo metu vykdomos mokymo programos:

Neformaliojo profesinio mokymo programos:

  Neformaliojo profesinio mokymo programos pavadinimas Neformaliojo profesinio mokymo programos valstybinis kodas Neįgalumo pobūdis Darbingumo lygis Maksimali programos trukmė darbo dienomis
1. Apskaitininko profesinio mokymo programa 224000037 Fizinė, jutimo, psichikos 30-45% 160
2. Buhalterinės apskaitos, kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos sistemos profesinio mokymo programa. 224000038 Fizinė, jutimo, psichikos 30-45% 145
3. Drabužių atskirų mazgų siuvėjo ir lygintojo mokymo programa, adaptuota asmenims su psichikos negalia. 224000033 Psichikos negalia 30-45% 125
4. Prekybos sandėlio pagalbinio darbuotojo mokymo programa, adaptuota asmenims su psichikos negalia 224000034 Psichikos negalia 0-25% 120
5. Teksto rinkėjas ir maketuotojas 223000591 Fizinė, jutimo 0-25% 85
6. Virėjo padėjėjo mokymo programa, adaptuota asmenims, turintiems psichikos sutrikimų 224000035 Psichikos negalia 30-45% 135

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimas

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietoje, kompensuojamos transporto ir apgyvendinimo išlaidos. Asmuo, dalyvaujantis profesinės reabilitacijos programoje nemokamai maitinamas bei jam mokama profesinės reabilitacijos pašalpa iki 180 kalendorinių dienų.

Daugiau apie profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimą: PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLĖSE https://e seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.248768/asr

Aktualios tvarkos:

Mokymo organizavimo taisyklės (nuoroda)

Vidaus tvarkos taisyklės profesinės reabilitacijos klientams (nuoroda)

Daugiau informacijos suteiksime:

Socialinių paslaugų, grožio ir profesinės reabilitacijos skyriuje

Vivulskio g. 13, Vilnius; tel. (8 5) 2760947

Žirmūnų g. 143, Vilnius, IV a. 14 kab.; tel. (8 5) 2776621

El. p. regina.mieldaziene@mczirmunai.lt