Viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pakruojo skyrius savo veiklą pradėjo 1997 m. birželio 18 d. Pagrindinė skyriaus veikla – suaugusiųjų profesinis mokymas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos tobulinimas, profesinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas.

Mokymas organizuojamas atsižvelgiant į darbo rinkos ir besimokančiųjų poreikius. Platus formalaus ir neformalaus mokymo programų pasirinkimas suteikia galimybę kiekvienam pasirinkti profesiją ar įgyti profesines kompetencijas pagal savo gebėjimus, norą mokytis ir išmokti.

Pakruojo skyriuje per metus vidutiniškai parengiama apie 350 darbo rinkoje paklausą turinčių specialistų. Teorinis mokymas vyksta Viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pakruojo skyriuje įrengtuose mokymo kabinetuose, aprūpintuose reikalinga įranga bei technika, mokymo ir mokymosi medžiaga.

Praktinį mokymą mokiniai atlieka Pakruojo, Joniškio, Pasvalio, Vilniaus, Šiaulių ir kitų rajonų įmonėse: restoranuose, kavinėse, įmonių virtuvėse, prekybos centruose, siuvimo bei kitose verslo įmonėse. Mokiniai per praktinį mokymą realioje darbo aplinkoje turi visas galimybes išmokti dirbti moderniais technologiniais įrengimais pritaikant naujausias technologijas.