Norintys įgyti vidurinį išsilavinimą kartus su profesiniu teikia dokumentus per LAMABPO portalą

Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją.

Gimnazijos skyriaus 11-12 klasių (I-II kurso) mokiniai mokosi:

  • vidurinio ugdymo programos dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, chemijos/ biologijos, istorijos/geografijos, užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių), fizinio ugdymo, etikos/tikybos;
  • pasirenkamųjų profesijos mokymo arba vidurinio ugdymo dalykų/ modulių, pvz. „Tekstų kūrimas ir suvokimas”, „Dailė ir patiekalų dizainas“, kt.
  • virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno, ekspeditoriaus, pardavėjo programų su viduriniu išsilavinimu mokiniai 11-12 klasėje mokosi ir profesijos dalykų, kurie yra sudėtinė mokymosi programų dalis (modulinės programos);

Mokiniai gali dalyvauti įvairių sričių neformaliojo švietimo veikloje (būreliuose): sporto, meninės raiškos, dalykiniuose ir kt.

Mokiniai turi galimybę stažuotis užsienyje, vykti  į tarptautinius projektus, kur turi galimybę patobulinti profesinius ir bendruosius įgūdžius, šnekamąją užsienio kalbą.

II kurso (12 klasės) pabaigoje mokiniai, išlaikę mokyklinius/valstybinius brandos egzaminus ir sėkmingai baigę 11-12 klasės programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų (modulinės programos), išlaikę asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus, įgyja profesijos diplomą.

 

Informacija abiturientams: skaityti plačiau>>>

Kontaktai:

Skyriaus vedėja

Tel. +370 664 23143

lina.bargailiene@mczirmunai.lt

Administratorė

Tel. +370 664 23124

katazina.kalugina@mczirmunai.lt