• Mokinių atostogos numatomos:
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2019 m. spalio 28 d. 2019 m. spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) 2019 m. gruodžio 23 d. 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos* 2020 m. vasario 17 d. 2020 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų)** 2020 m. balandžio 14 d. 2020 m. balandžio 17 d.
Vasaros*** 2020 m. birželio 25 d. – 11 klasėms 2020 m. liepos 1 d. po vidurinio išsilavinimo besimokantiems pagal modulines profesinio mokymo programas, įgyvendinimas per ilgesnį nei vienerių mokslo metų laiką. 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

Pastabos:

* rudens, žiemos,  pavasario atostogos gali būti neskiriamos baigiamųjų kursų mokiniams ir vyresnių nei 18 metų mokinių grupėms.

** jeigu 12 klasių mokiniai laiko brandos egzaminą ar įskaitą atostogų metu, atostogų diena perkeliama į balandžio 20 d.

*** vasaros atostogos 12 klasės mokiniams prasideda pasibaigus brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki rugpjūčio 31 d.