2019 m. rugsėjo 1 d. susijungė dvi stiprios profesinio mokymo įstaigos: ,,Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla“ ir ,,Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ startavo nauja, tačiau bendras veiklas tęsianti ir plėtojanti viešoji įstaiga – Profesinio mokymo centras ,,ŽIRMŪNAI“ . MC „Žirmūnai“ – jauna, bet tuo pačiu brandi, savo viziją, misiją ir stiprius vertybinius pamatus turinti įstaiga.

Iki 2019 m. rugsėjo 1 d. „Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla“ ir „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos ir mokymo centras“ veikė kaip du atskiri dariniai turintys savo istorijas, kurių reikšmė ir svarba atsispindi dabartiniame MC „Žirmūnai“ kontekste.

Viešoji įstaiga „Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla“ – savo veiklą pradėjo 1945 m. antrojo pasaulinio karo pabaigoje. Įstaiga siekė tenkinti viešuosius interesus organizuodama  švietimo ir profesinio mokymo veiklą, sudarė galimybes įgyti vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias įsitvirtinti ir konkuruoti nuolat kintančioje darbo rinkoje.

Viešoji įstaiga „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ 1985 m. veiklą pradėjo kaip Respublikinis kursinio mokymo kombinatas. Nuo 1992 metų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu, jis buvo perduotas Socialinės apsaugos ministerijos suaugusiųjų profesinio mokymo ir konsultavimo centro (tarnybos) reguliavimo sferai mokymo įstaigos pavadinimas keitėsi keletą kartų, o nuo 2004  m. įgavo ilgalaikį pavadinimą – „VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ , vėliau buvo perduotas LR Švietimo ir mokslo ministerijai.

Sujungus dvi įstaigas 2019 m. rugsėjo 1 d. įkurtas Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ , kuris turi plačią visuomeninę reikšmę ekonominėje, socialinėje plotmėje. MC atliepia šalies darbo rinkos reikalavimus, ruošia profesionalius. Taip pat, teikia profesinės reabilitacijos paslaugas padedančias žengti į darbo rinką darbingumo netekusiems ar negalios poveikyje darbo patirties neįgijusiems asmenims.

Sujungus dvi įstaigas 2019 m. rugsėjo 1 d. įkurtas Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, kuris turi plačią visuomeninę reikšmę ekonominėje, socialinėje plotmėje. MC – vienas iš didžiausių profesinio mokymo centrų Lietuvoje, teikiantis ugdymo ir pirminio bei tėstinio profesinio mokymo, neformalaus mokymo bei profesinės reabilitacijos paslaugas, atsižvelgiant į  nuolat  besikeičiančią situaciją darbo rinkoje ir visuomenės lūkesčius. Nuo 1992 m. teikiamos negalią turintiems asmenims paslaugos Vilniuje ir Druskininkuose, padedama įgyti ar atnaujinti kompetencijas, sugrįžti į darbo rinką.

Įstaigos buveinės adresas – Žirmūnų g. 143, Vilnius. Profesinis mokymas vykdomas Druskininkų filiale, Zarasų ir Pakruojo skyriuose.

Įstaigos juridinio asmens kodas – 305239644.

Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

 

Ateik, išmok, pritaikyk! Kviečiame rinktis MC „Žirmūnai“.

 Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, Žirmūnų g. 143, Vilnius.

Tel. (8 5) 277 6712

el. p. info@mczirmunai.lt